flexioffice is here for You

our extensive system of economic services

WOULD NOT BE COMPLETE WITHOUT EFFICIENT SOFTWARE AND THE EFFECTIVE USE OF THE LATEST INFORMATION TECHNOLOGY
Go to ACCOUNTING OFFICE

ACCOUNTING OFFICE

Double-entry bookkeeping and tax records for businesses. Data processing with accounting procedures. Financial accounting. The preparation of financial statements in accordance with IFRS procedures. The consolidation of financial statements.

Go to MZDOVÁ AGENDA

MZDOVÁ AGENDA

Relations between employees and employers under the Labor Code. Accounting for Health and Social insurance, taxes and other charges. Payroll processing.

Go to TAX CONSULTATION

TAX CONSULTATION

Practical application of the laws concerning income tax, sales tax, highway tax and accounting to internal management and administration. Within Czech accounting and tax legislation, and according to the analysis of the business entity, assembling the appropriate methods for tax optimization.

Go to ECONOMIC ANALYSIS

ECONOMIC ANALYSIS

Using economic indicators and data. Assembling calculations and budgets. The classification of types of cargo. Evaluation of projects. Processing of financial analysis. Transfers (transfer pricing), according to the OECD.

Accounting - Taxes and Law - Economics

IS NOT ONLY OUR PROFESSION BUT ALSO OUR HOBBY
Everything you see here will help you to better perceive the reality of your business

VÍTE, ŽE .... mezi zaměstnanecké benefity dle §6/9/d novely ZDP s možností uplatnění do daňových nákladů patří podrobení se lékařským ošetřením, nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charakter a která nejsou hrazena zdravotní pojištovnou ? Jedná se např. o úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků. Dalším příjemným benefitem pro Vaše zaměstnance může být nepeněžní plnění na službu - sport, rekreace, kultura až do výše 20 000 Kč/1 rok/1 zaměstnanec. Tento příjem je pro zaměstnance osvobozen od zdanění DPFO. !POZOR! u zaměstnavatele se jedná však o nedaňový náklad. !POZOR! při změně zaměstnavatele během roku.

  • zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu, silniční daň, zákoník práce, zákon o obchodních korporacích

  • Účetní služby poskytujeme s pomocí ONLINE účetního software ABRA FLEXIBEE - podívejte na: www.flexibee.eu. Dále také pracujeme s účetními systémy ALTUS VARIO a POHODA.

  • angličtina aktivně

  • Practical skills on PC and MAC.

WORKING FOR YOU

Hana Hansen

účetní expert
Hana Hansen studovala účetnictví a ekonomiku na SEŠ Jihlava a na VŠEM Praha. 1994-2016 let praxe na pozici jednatelky, ekonomické a finanční ředitelky v 20-20 Vision Graphics, s.r.o. 2016 založila firmu UK FLEXI s.r.o.
SAID ABOUT US ...