flexioffice je tu pro vás

náš ucelený systém ekonomických služeb

BY NEBYL DOKONALÝ BEZ VÝKONNÉHO SOFTWARE A EFEKTIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ NEJNOVĚJŠÍCH INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Go to ÚČETNÍ KANCELÁŘ

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Podvojné účetnictví a daňová evidence pro podnikatele. Zpracování účetní metodiky. Finanční účetnictví. Sestavení účetní závěrky dle metodiky IFRS. Sestavení konsolidované účetní závěrky.

Go to MZDOVÁ AGENDA

MZDOVÁ AGENDA

Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dle zákoníku práce. Účtování zdravotního a sociálního pojištění, daní a dalších poplatků. Zpracování mezd.

Go to DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Praktická aplikace zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o silniční dani a zákona o účetnictví do vnitropodnikového řízení a správy. V rámci české účetní a daňové legislativy a dle analýzy podnikatelského subjektu sestavení vhodných metod pro daňovou optimalizaci.

Go to EKONOMICKÉ ANALÝZY A VÝSTUPY

EKONOMICKÉ ANALÝZY A VÝSTUPY

Práce s ekonomickými ukazateli a daty. Sestavení kalkulací a rozpočtů. Klasifikace typů nákladů. Hodnocení projektů. Zpracování finanční analýzy. Převodní (transferové ceny) dle OECD.

účetnictví - daně a právo - ekonomika podniku

NENÍ JENOM NAŠE PROFESE, ALE I NAŠE HOBBY
Vše co zde najdete vám pomůže k lepšímu vnímání hospodářské reality vaší firmy

VÍTE, ŽE .... mezi zaměstnanecké benefity dle §6/9/d novely ZDP s možností uplatnění do daňových nákladů patří podrobení se lékařským ošetřením, nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charakter a která nejsou hrazena zdravotní pojištovnou ? Jedná se např. o úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků. Dalším příjemným benefitem pro Vaše zaměstnance může být nepeněžní plnění na službu - sport, rekreace, kultura až do výše 20 000 Kč/1 rok/1 zaměstnanec. Tento příjem je pro zaměstnance osvobozen od zdanění DPFO. !POZOR! u zaměstnavatele se jedná však o nedaňový náklad. !POZOR! při změně zaměstnavatele během roku.

  • zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu, silniční daň, zákoník práce, zákon o obchodních korporacích

  • Účetní služby poskytujeme s pomocí ONLINE účetního software ABRA FLEXIBEE - podívejte na: www.flexibee.eu. Dále také pracujeme s účetními systémy ALTUS VARIO a POHODA.

  • angličtina aktivně

  • Praktické dovednosti na PC, MAC.

PRO VÁS BUDE PRACOVAT

Hana Hansen

účetní expert
Hana Hansen studovala účetnictví a ekonomiku na SEŠ Jihlava a na VŠEM Praha. 1994-2016 let praxe na pozici jednatelky, ekonomické a finanční ředitelky v 20-20 Vision Graphics, s.r.o. 2016 založila firmu UK FLEXI s.r.o.
ŘEKLI O NÁS ...